สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต.ค.
29

แบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกล…

ต.ค.
4

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (…

ต.ค.
4

หนังสือเวียนประจำเดือน สิงหาคม 2561

หนังสือเวียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับ …

ส.ค.
15

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หลักสูตรช่างอาชีพ”

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ…

ส.ค.
14

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับป…