สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Category Archives

Archive of posts published in the category: เรื่องด่วนที่แจ้ง
มี.ค.
19

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบ…

ม.ค.
28

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปี 2562

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื…

พ.ย.
29

รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรอบการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของส…

ส.ค.
15

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หลักสูตรช่างอาชีพ”

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ…

ส.ค.
14

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับป…

ส.ค.
9

แบบตอบรับ การประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ

แบบตอบรับ การประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงกา…