สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Category Archives

Archive of posts published in the category: เรื่องด่วนที่แจ้ง
พ.ย.
29

รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรอบการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของส…

ส.ค.
15

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หลักสูตรช่างอาชีพ”

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ…

ส.ค.
14

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับป…

ส.ค.
9

แบบตอบรับ การประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ

แบบตอบรับ การประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงกา…