สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Category Archives

Archive of posts published in the category: ประชาสัมพันธ์
เม.ย.
4

โครงการอบรมขยายผล “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำนักงาน กศน.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

มี.ค.
19

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบ…

มี.ค.
4

ทำเนียบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2561

คำนำ สารบัญ ทะเบียนรายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเ…

มี.ค.
4

ทำเนียบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560

คำนำ สารบัญ ทะเบียนรายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเ…

ม.ค.
28

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปี 2562

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื…