สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Category Archives

Archive of posts published in the category: ประชาสัมพันธ์
ม.ค.
28

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปี 2562

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื…

พ.ย.
30

แบบรายงาน ศฝช.1-4

แบบรายงาน ศฝช.1-4

พ.ย.
29

รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรอบการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของส…

พ.ย.
14

การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย

ดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเคร…

ต.ค.
29

แบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกล…