สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Author Archives

Archive of the posts written by author: korpor.
มี.ค.
4

ทำเนียบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2561

คำนำ สารบัญ ทะเบียนรายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเ…

มี.ค.
4

ทำเนียบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560

คำนำ สารบัญ ทะเบียนรายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเ…

พ.ย.
30

แบบรายงาน ศฝช.1-4

แบบรายงาน ศฝช.1-4

พ.ย.
29

รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรอบการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของส…

พ.ย.
14

การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย

ดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเคร…

ต.ค.
29

แบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกล…