สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Author Archives

Archive of the posts written by author: admin.
ต.ค.
4

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (…

ต.ค.
4

หนังสือเวียนประจำเดือน สิงหาคม 2561

หนังสือเวียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ลำดับ …

ส.ค.
15

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หลักสูตรช่างอาชีพ”

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ…

ส.ค.
9

แบบตอบรับ การประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ

แบบตอบรับ การประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงกา…