สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Author Archives

Archive of the posts written by author: admin.
เม.ย.
4

โครงการอบรมขยายผล “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำนักงาน กศน.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…

มี.ค.
19

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบ…

ม.ค.
28

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปี 2562

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื…

ธ.ค.
25

หนังสือเวียนย้อนหลังเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2561

หนังสือเวียน ประจำเดือน สิงหาคม – พฤศ…

ต.ค.
4

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (…