นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการอบรมขยายผล “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำนักงาน กศน. ในรอบเช้า ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) และพนักงานราชการ
โดยในรอบบ่าย นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ได้เป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ สำนักงาน กศน.ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยมีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน กศน. เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร