การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือแจ้งการประเมินคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การคัดเลือก ปี 61

ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมิน