สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มิ.ย.
18

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561

เอกสารดาวน์โหลดแบบรายงานผล ** ตัวอย่างการกร…

พ.ค.
25

รายงานผลการจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.

เอกสารรายงานผลการจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อ…

พ.ค.
17

กป.กศน.รวมใจเป็น ๑ ศึกษาโครงการพระราชดำริ สานใจปลูกศรัทธาเพื่อแผ่นดิน

“ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาการจัดการเรี…