สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ม.ค.
28

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปี 2562

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื…

ธ.ค.
25

หนังสือเวียนย้อนหลังเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2561

หนังสือเวียน ประจำเดือน สิงหาคม – พฤศ…

พ.ย.
30

แบบรายงาน ศฝช.1-4

แบบรายงาน ศฝช.1-4

พ.ย.
29

รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรอบการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของส…

พ.ย.
14

การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย

ดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเคร…